Παραδοτέο 4 - Εγχειρίδιο που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που εργάζονται με γυναίκες σε ευάλωτη κατάσταση

IO4

Ενδυνάμωση Γυναικών μέσω του Τουρισμού:

Παραδοτέα

Comments are closed.